HTTP Header

HTTP-headers zijn informatieblokken die worden verzonden als onderdeel van een HTTP-verzoek of -reactie. Ze bevatten metadata over de communicatie tussen een webbrowser en een webserver. HTTP-headers bestaan uit naam-waarde-paren en worden gebruikt om verschillende aspecten van de communicatie en het verwerken van de inhoud te definiëren.

Hoe worden HTTP-headers gebruikt?

HTTP-headers worden gebruikt om belangrijke informatie te verstrekken over een webpagina en hoe deze moet worden behandeld door webbrowsers en zoekmachines. Ze kunnen worden opgenomen in zowel het verzoek van de webbrowser naar de server (request headers) als in het antwoord van de server naar de browser (response headers).

Request headers bevatten vaak informatie zoals de gewenste taal, het type inhoud dat de browser kan accepteren, de gewenste cachinginstructies en andere details die nodig zijn voor de server om de juiste reactie te genereren.

Response headers bevatten informatie zoals de status van het verzoek (bijvoorbeeld “200 OK” voor een succesvolle reactie), de grootte van de inhoud, cachinginstructies, beveiligingsinstellingen en andere details die de browser helpen bij het correct weergeven en verwerken van de ontvangen inhoud.

Waarom zijn HTTP-headers belangrijk voor SEO?

HTTP-headers spelen een belangrijke rol in SEO, omdat ze zoekmachines en andere bots waardevolle informatie bieden over de inhoud en de technische aspecten van een webpagina. Ze kunnen helpen om de zichtbaarheid en de ranking van een website te verbeteren. Hier zijn enkele redenen waarom HTTP-headers belangrijk zijn voor SEO:

  • Indexeerbaarheid: Met behulp van HTTP-headers kunnen website-eigenaren zoekmachines vertellen hoe ze hun pagina’s moeten behandelen en indexeren. Bijvoorbeeld, de “noindex” instructie kan worden gebruikt om zoekmachines te vertellen een pagina niet op te nemen in hun zoekresultaten.
  • Crawling-efficiëntie: HTTP-headers zoals “last-modified” en “etag” kunnen zoekmachines helpen bepalen of een pagina gewijzigd is sinds de laatste keer dat deze is gecrawld. Dit helpt bij het optimaliseren van de crawl-efficiëntie en het verminderen van de serverbelasting.
  • Canonicalisatie: Met behulp van de “canonical” header kunnen website-eigenaren aangeven welke versie van een pagina als de belangrijkste moet worden beschouwd, vooral bij duplicate content. Dit helpt om mogelijke problemen met dubbele inhoud en rangschikkingsconflicten te voorkomen.
  • Veiligheid en privacy: HTTP-headers zoals “Strict-Transport-Security” (HSTS) en “Content-Security-Policy” (CSP) kunnen worden gebruikt om de beveiliging en privacy van een website te verbeteren, wat een positief signaal kan zijn voor zoekmachines en gebruikers.

Kennisbank