Spam score

Spam score, ook wel bekend als spamwaardering, is een metriek die de kans aangeeft dat een e-mail als spam wordt beschouwd door spamfilters en ontvangers. Het is een score die wordt toegekend op basis van verschillende factoren en algoritmen die de inhoud en de kenmerken van een e-mail analyseren. De spam score wordt gebruikt om de spamwaarschijnlijkheid te beoordelen en te helpen beslissen of een e-mail wordt afgeleverd in de inbox of in de spammap terechtkomt.

Hoe werkt een spam score?

Een spam score wordt berekend door spamfilters en e-mailproviders op basis van verschillende criteria. Deze criteria kunnen onder andere omvatten:

  • Inhoudsanalyse: Het analyseren van de inhoud van de e-mail, inclusief woordgebruik, zinsstructuur en de aanwezigheid van verdachte of bekende spamwoorden.
  • Technische aspecten: Het controleren van technische aspecten van de e-mail, zoals de reputatie van de afzender, de authenticiteit van het domein, de opmaak van de e-mail en de aanwezigheid van juiste headers.
  • Linkanalyse: Het onderzoeken van de links in de e-mail om te controleren of ze naar verdachte of schadelijke websites leiden.
  • Spamtraps en blacklists: Het controleren van de afzender en het verzendende IP-adres tegen spamtraps en blacklists om te bepalen of er een geschiedenis is van spamactiviteit.

Elk criterium draagt bij aan de uiteindelijke spam score van een e-mail. Hoe hoger de spam score, hoe groter de kans dat de e-mail als spam wordt gemarkeerd.

Waarom is spam score belangrijk voor e-mailmarketing?

De spam score speelt een cruciale rol in e-mailmarketing om verschillende redenen:

  1. Afleverbaarheid: Een lage spam score verhoogt de kans dat e-mails worden afgeleverd in de inbox van ontvangers, terwijl een hoge spam score kan leiden tot aflevering in de spammap of zelfs tot weigering van aflevering.
  2. Reputatiebescherming: Door te letten op de spam score en deze te minimaliseren, kunnen e-mailmarketeers hun afzenderreputatie beschermen en voorkomen dat ze als spammers worden gezien.
  3. Verbetering van de betrokkenheid: E-mails met een lage spam score hebben meer kans om door ontvangers te worden geopend en bekeken, waardoor de betrokkenheid en interactie met de inhoud van de e-mail wordt vergroot.
  4. Conformiteit met wetgeving: Het beheren van de spam score helpt e-mailmarketeers om te voldoen aan de anti-spamwetten en -regels die vereisen dat e-mails duidelijk en eerlijk worden verzonden, met toestemming van de ontvangers.

Kennisbank