Opt-out

Opt-out is een term die wordt gebruikt in e-mailmarketing om het proces te beschrijven waarbij een persoon ervoor kiest om geen e-mails meer te ontvangen van een bepaalde afzender. Deze keuze wordt doorgaans gemaakt door op een ‘uitschrijf’-link te klikken die in de ontvangen e-mails is opgenomen.

Hoe wordt Opt-out gebruikt?

In de context van e-mailmarketing wordt de Opt-out methode gebruikt om te voldoen aan de wettelijke eisen van e-mailcommunicatie. Volgens de wet moeten bedrijven een duidelijke en gemakkelijke manier bieden voor ontvangers om zich uit te schrijven voor toekomstige e-mails. Dit wordt doorgaans gedaan door een uitschrijflink op te nemen in de voettekst van elke marketing e-mail. Wanneer een ontvanger op deze link klikt, worden ze meestal naar een pagina geleid waar ze kunnen bevestigen dat ze geen verdere communicatie wensen te ontvangen.

Waarom is Opt-out belangrijk voor E-mailmarketing?

Opt-out is belangrijk voor e-mailmarketing om verschillende redenen. Allereerst is het een wettelijke vereiste in veel rechtsgebieden, waaronder de Europese Unie onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bedrijven die geen opt-out optie aanbieden, kunnen zich aan aanzienlijke boetes blootstellen.

Bovendien helpt het respecteren van de Opt-out keuze van ontvangers om de reputatie van een merk te behouden en de relatie met klanten te verbeteren. Het negeren van opt-out verzoeken kan leiden tot frustratie en negatieve gevoelens tegenover het merk. Bovendien kunnen e-mails die ondanks opt-out verzoeken worden verzonden, als spam worden gemarkeerd, wat de deliverability van toekomstige e-mails kan schaden.

Kennisbank