Hard bounce

Hard bounce is een term die wordt gebruikt in e-mailmarketing om aan te duiden dat een e-mail niet is afgeleverd bij de beoogde ontvanger. Dit gebeurt meestal omdat het opgegeven e-mailadres ongeldig is of niet bestaat.

Hoe wordt Hard bounce gebruikt?

Wanneer een e-mailbericht niet wordt afgeleverd en een hard bounce retourneert, nemen e-mailmarketingplatforms dit meestal automatisch op in hun rapportage. Het is essentieel dat deze hard bounces worden gemonitord en de betreffende e-mailadressen uit de mailinglijst worden verwijderd. Dit zorgt ervoor dat de mailinglijst actueel en effectief blijft en kan helpen om de afleverbaarheid van e-mails in de toekomst te verbeteren.

Waarom is Hard bounce belangrijk voor E-mailmarketing?

Het belang van hard bounces in e-mailmarketing is niet te onderschatten. Een hoog aantal hard bounces kan negatieve gevolgen hebben voor de reputatie van een verzender en kan er zelfs toe leiden dat hun e-mails als spam worden gemarkeerd. Bovendien kunnen internet service providers (ISP’s) een verzender blokkeren als zij zien dat er een groot aantal e-mails naar ongeldige adressen wordt gestuurd.

Bovendien biedt het monitoren van hard bounces waardevolle inzichten in de kwaliteit van de mailinglijst. Als er een aanzienlijk aantal hard bounces is, kan dit erop wijzen dat de verzamelmethoden voor e-mailadressen moeten worden herzien om ervoor te zorgen dat alleen geldige adressen worden verzameld.

Kennisbank