Sender reputation

Sender reputation, ook wel afzenderreputatie genoemd, verwijst naar de beoordeling en waardering van de afzender van een e-mail door internetproviders, spamfilters en ontvangers. Het is een metriek die de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de afzender bepaalt op basis van verschillende factoren, zoals eerdere e-mailprestaties, gedrag en naleving van de best practices voor e-mailmarketing.

Hoe wordt sender reputation gebruikt?

Sender reputation wordt gebruikt door e-mailproviders en spamfilters om te beslissen of een e-mail moet worden afgeleverd in de inbox van de ontvanger, in de spammap moet worden geplaatst of helemaal moet worden geweigerd. Het is een cruciale factor bij het bepalen van de afleverbaarheid van e-mails en het vermijden van spamfilters.

De afzenderreputatie wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria, zoals:

  • Spamklachten: Het aantal klachten dat is ingediend door ontvangers over ongewenste e-mails van de afzender.
  • Bouncepercentage: Het percentage e-mails dat niet kon worden afgeleverd bij de ontvangers vanwege ongeldige e-mailadressen of andere afleverproblemen.
  • Engagement: De mate van betrokkenheid van ontvangers bij e-mails, zoals het openen, klikken en beantwoorden van berichten.
  • Spamtrapdetectie: Het identificeren van spamtraps, inactieve of niet-gebruikte e-mailadressen die worden gebruikt om spammers op te sporen. Het verzenden van e-mails naar dergelijke adressen kan de afzenderreputatie schaden.
  • Domein- en IP-reputatie: De reputatie van het verzendende domein en IP-adres, inclusief de geschiedenis van e-mailverzending en eventuele eerdere problemen.

Waarom is sender reputation belangrijk voor e-mailmarketing?

Sender reputation is van vitaal belang voor e-mailmarketing om verschillende redenen:

  1. Afleverbaarheid verbeteren: Een goede afzenderreputatie zorgt ervoor dat e-mails daadwerkelijk de inbox van ontvangers bereiken in plaats van te worden geblokkeerd door spamfilters of in de spammap te belanden.
  2. Reputatiebescherming: Een positieve afzenderreputatie helpt bij het beschermen van de reputatie van de afzender en voorkomt dat de e-mails als spam worden gemarkeerd. Dit draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid bij ontvangers.
  3. Betere betrokkenheid: Een goede afzenderreputatie resulteert vaak in hogere open- en klikpercentages, omdat ontvangers geneigd zijn e-mails van vertrouwde en relevante afzenders te openen en erop te reageren.
  4. Lagere bouncepercentages: Een positieve afzenderreputatie helpt bij het verminderen van bouncepercentages, omdat e-mails worden verzonden naar valide en actieve e-mailadressen.

Kennisbank