Nieuw in Google Analytics 4: het conversieratio

Leestijd: 2 minuten

Gebruik je Google Analytics 4 om conversies op je website door te meten? Dan is het je vast opgevallen dat een belangrijke statistiek uit Universal Analytics nog altijd miste: het conversieratio. Misschien gebruikte je nog Universal Analytics om hier inzicht in te krijgen of berekende je het conversieratio handmatig, maar dat hoeft vanaf nu niet meer! Op 11 juli heeft Google Analytics 4 namelijk een nieuwe update gekregen waarin onder andere conversieratio’s zijn toegevoegd aan het programma.

Conversies in Google Analytics 4

Even een kleine opfrisser: een conversie is een gebeurtenis die belangrijk is voor je bedrijf. Dit kan een aankoop zijn, maar bijvoorbeeld ook een blogbezoek of een nieuwsbriefinschrijving. In Google Analytics 4 vind je verschillende statistieken en trends met betrekking tot conversies in het rapport Conversies. Dit rapport vind je onder Betrokkenheid in het tabblad Rapporten.

In het eerste deel van het rapport vind je twee grafieken. De lijngrafiek visualiseert het aantal conversies per conversiegebeurtenis doorheen de gekozen tijdsperiode. Deze grafiek kan je helpen om eventuele trends in je conversiegebeurtenissen te ontdekken. In het (spreidings)diagram worden het aantal gebruikers per conversiegebeurtenis afgezet tegen het aantal conversies per conversiegebeurtenis binnen de gekozen tijdsperiode. Hieruit kun je eventuele verbanden tussen het aantal gebruikers en het aantal conversies per conversiegebeurtenis afleiden.

Aan de onderzijde van het rapport vind je een samenvattende tabel waarin per conversiegebeurtenis het aantal conversies, het totaal aantal gebruikers en de opbrengst per gebeurtenis wordt weergegeven. In deze tabel kun je extra dimensies (zoals regio of landingspagina) toevoegen, zodat je deze kunt gebruiken in een analyse die relevant is voor jouw specifieke situatie.

Een conversieratio is echter geen dimensie, maar een statistiek. Hierdoor kun je deze niet toevoegen aan het standaard conversierapport dat Google Analytics 4 voor je genereert.

Conversieratio in Google Analytics 4

Wanneer je het conversieratio wil gebruiken in je analyses, zul je daarom een eigen rapport moeten creëren. Hierin kun je het conversieratio, maar ook andere voor jou relevante statistieken en dimensies opnemen. Om een eigen rapport te creëren, klik je op het tabblad Ontdekken. Vervolgens maak je een nieuw rapport aan door onder Verkenningen te klikken op Vrij.

In dit voorbeeld beginnen we met het reproduceren van de tabel uit het standaard conversierapport. We voegen hiervoor Naam gebeurtenis toe als dimensie. Dit doe je door bij Dimensies op + te klikken. Vervolgens selecteer je Naam gebeurtenis (onder Gebeurtenis) en klik je op Importeren.

Op dezelfde wijze voegen we de statistieken uit de tabel toe aan ons rapport. Klik hiervoor naast Statistieken op + en selecteer de volgende statistieken: Conversies (onder Gebeurtenis), Conversiepercentage per gebruiker en Totaal aantal gebruikers (onder Gebruiker), Opbrengst gebeurtenis (onder Opbrengst) en Conversiepercentage per sessie (onder Sessie). Controleer of je in totaal vijf statistieken hebt geselecteerd en klik vervolgens op Importeren.

Om de dimensies en statistieken op te nemen in je rapport, voeg je de dimensie toe aan Rijen en de statistieken aan Waarden. Dit doe je door op elk item dubbel te klikken. Je hebt nu een rapport gecreëerd dat er als volgt uitziet:

Dit rapport bevat nu eenzelfde tabel als het standaard conversierapport, met daaraan toegevoegd de nieuwe conversieratio’s: Conversiepercentage per gebruiker en Conversiepercentage per sessie.

Het conversiepercentage per gebruiker wordt gedefinieerd als “Het percentage gebruikers dat een conversiegebeurtenis heeft geactiveerd”. Deze statistiek wordt berekend door het aantal gebruikers dat een conversie heeft geactiveerd te delen door het totaal aantal gebruikers (in de gekozen tijdsperiode).

Het conversiepercentage per sessie wordt gedefinieerd als “Het percentage sessies waarin een conversiegebeurtenis is geactiveerd”. Deze statistiek wordt berekend door het aantal sessies waarin een conversie heeft plaatsgevonden te delen door het totaal aantal sessies (in de gekozen tijdsperiode).

In het bovenstaande rapport kun je aflezen dat het conversieratio per gebruiker 2,98% bedraagt en het conversieratio per sessie 2,23%, in de gekozen tijdsperiode. Doordat in dit rapport enkel wordt gekeken naar gebeurtenissen waarin een conversie heeft plaatsgevonden, zijn de conversieratio’s per gebeurtenis altijd 100%. Andersom zullen conversieratio’s voor overige gebeurtenissen altijd 0% zijn. Om deze reden is het waardevoller om andere dimensies (en/of statistieken) in je rapport op te nemen om je conversieratio’s nader te analyseren.

Je kunt bijvoorbeeld trends (of juist trendbreuken) ontdekken door je conversieratio’s per dag of per week te analyseren. We kunnen een dergelijk rapport nu gemakkelijk creëren vanuit het rapport dat we gemaakt hebben. Hiervoor verwijder je eerst Naam gebeurtenis uit het rapport. Dit doe je door onder Rijen met je muis op Naam gebeurtenis te gaan staan en vervolgens op X te klikken. Vervolgens voeg je een relevante dimensie naar keuze toe, in dit geval Week. Klik naast Dimensies op +, selecteer Week (onder Tijd) en importeer deze. Voeg de dimensie toe aan je rapport (onder Rijen) door er dubbel op te klikken. Je krijgt nu het volgende rapport:

Dit rapport geeft de gemiddelde conversiepercentages per gebruiker en per sessie weer voor elke week in de gekozen tijdsperiode. In dit voorbeeld kun je uit het rapport afleiden dat de conversieratio’s in week 28 en 29 bovengemiddeld zijn, terwijl deze in week 27 en week 31 juist beneden gemiddeld zijn. Aan de hand van deze informatie kun je op zoek gaan naar verklaringen voor deze verschillen, om zo te proberen je conversieratio’s in de toekomst te verhogen.

Lukt het niet om de rapporten uit dit voorbeeld voor jouw eigen bedrijf te maken? Controleer dan eerst of de voor jouw bedrijf belangrijke gebeurtenissen staan aangevinkt als conversie in Google Analytics 4. Je vindt dit onder Gebeurtenissen en Conversies in het tabblad Configureren. Is dit het geval? Controleer dan ook of er in de gekozen tijdsperiode daadwerkelijk conversies zijn geweest.

Track je je conversies nog helemaal niet in Google Analytics 4? Dan is nu het moment om dat alsnog te gaan doen! Vanaf 1 juli 2023 verwerkt Universal Analytics namelijk geen gegevens meer en later zal Universal Analytics ook volledig ontoegankelijk worden. Als je nu begint met het tracken van je conversies in Google Analytics 4, verlies je dus zo min mogelijk data op het moment dat Universal Analytics stopt.

Kom je er nog niet helemaal uit of heb je hulp nodig bij het tracken van je conversies in Google Analytics 4? Neem dan contact op met de specialisten van MvH Media!

Meer updates?

We houden je graag op de hoogte.

Meer blogs over

data & analytics

50%

Je bent er bijna

Waar mogen we hem naar toe sturen?