DAX (Data Analysis Expressions)

DAX, oftewel Data Analysis Expressions, is een formule- en querytaal die wordt gebruikt voor het analyseren en manipuleren van gegevens in Microsoft Power BI, Power Pivot en Analysis Services. Het is speciaal ontworpen voor het uitvoeren van geavanceerde berekeningen en het maken van aangepaste metingen en KPI’s op basis van de beschikbare gegevens.

Hoe wordt DAX gebruikt?

DAX wordt gebruikt door data-analisten en business intelligence professionals om complexe berekeningen en analyses uit te voeren op gegevensmodellen. Met DAX kunnen gebruikers formules maken die betrekking hebben op specifieke gegevenskolommen, waardoor ze nieuwe gegevenswaarden kunnen afleiden of bestaande gegevens kunnen transformeren.

DAX-formules kunnen worden toegepast op tabellen en kolommen in een gegevensmodel om aggregatiefuncties, logische functies, tekstmanipulaties, datum- en tijdmanipulaties en nog veel meer uit te voeren. Deze formules kunnen worden gebruikt om aangepaste berekeningen te maken, zoals omzet per klant, gemiddelde verkoop per maand, groeipercentage en segmentatie van klanten.

Daarnaast maakt DAX het mogelijk om complexe analyses uit te voeren met behulp van functies zoals FILTER, CALCULATE en SUMMARIZE. Deze functies stellen gebruikers in staat om gegevens te filteren op basis van bepaalde criteria, berekeningen uit te voeren met contextbewuste regels en nieuwe geaggregeerde tabellen te maken.

Waarom is DAX belangrijk voor Data driven marketing?

DAX is belangrijk voor Data driven marketing omdat het marketeers in staat stelt om geavanceerde analyses en metingen uit te voeren op hun gegevens. Met DAX kunnen marketeers aangepaste KPI’s en metingen definiëren die specifiek zijn voor hun marketingdoelen en -strategieën.

Dankzij de flexibiliteit van DAX kunnen marketeers diepgaande inzichten krijgen in hun marketingprestaties. Ze kunnen complexe berekeningen uitvoeren, zoals conversieratio’s, kosten per acquisitie en ROI, om de effectiviteit van hun marketingcampagnes te meten en te optimaliseren.

Bovendien maakt DAX het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te integreren en te analyseren. Marketeers kunnen gegevens uit CRM-systemen, advertentieplatforms, website-analysetools en andere bronnen combineren om een holistisch beeld te krijgen van hun klanten en marketingactiviteiten.

Kennisbank